ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!!!

Υπό τον ήχο αρμονίου. Εισαγωγή τών Λειτουργών. Χορωδία του Οικουμενιστικού Κέντρου. Ψήφισμα, χαιρετισμός, Εισαγωγή (Καρδινάλιος Δρ. Λέμανν). Άναμμα τών κεριών (εξήγησις ιερεύς Μπέπλερ – Προτεστάντης). Ενα κερί γιά κάθε Εκκλησία. Μέλος η φιλοξενουμένη Εκκλησία – ενα κερί γιά μή μέλη και για όλους τους ανθρώπους.

Χορωδία
1. Ω Σώτερ, άνοιξον τους ουρανούς, κατέβα απο τον ουρανό, σπάσε τις πόρτες και πύλες του ουρανού, κλειδαριές και κλειδιά.
2. Ω Θεέ, ρίξε μας δρόσον εξ ουρανού, βρέξτε σύννεφα τον Βασιλέα τού Οίκου Ιακώβ.
3. Βλάστησε Γή, να πρασινίσουν βουνά και κάμποι. Ω Γή, φέρε μας το άνθος. Ω Σώτερ, ξεπήδησε μέσα απο την Γή.
4. Πού είσαι παρηγοριά όλου του κόσμου, αποκούμπι των ελπίδων μας; Έλα, ω έλα να μας παρηγορήσεις στήν κοιλάδα των θρήνων.
5. Ω καθαρέ Ήλιε, σύ όμορφο Αστέρι, θέλουμε να σε δούμε. Έβγα ω Ήλιε, δίχως το φώς σου είμεθα στο σκότος.
– Ψαλμός 23 (Από τρείς διαφορετικούς <<ιερείς>> δύο άνδρες, μία γυναίκα.
Πάτερ Ημών (από το μέλος του Εκκλ. Συμβουλίου Koke).
Χαιρετισμός Ειρήνης. Ειρήνη σοί, Σαλόμ (ο προηγούμενος με όλη την ενορία).

– Κάπου εδώ όλοι οι <<ιερείς>> γύρω απο απο την <<αγία>> τράπεζα ένωσαν τα χέρια και σχημάτισαν κύκλο. Οι δε πιστοί, χαιρετούσαν με το χέρι ο ένας τον άλλον, λέγοντας Σαλόμ!

Χορωδία.
1. Ευχαριστείτε και εξυμνείτε τον Κύριον, διότι μεγάλη είναι η φιλότητα Του και η καλωσύνη Του και το Έλεος Του αιώνιο. Εσύ λαέ τού Θεού, διακήρυξε το, Μέγα το έλεος του Κυρίου, θέλει να συμμαχήσει μαζί μας και να μας βαστάξη μέσα στον χρόνο.
2. Ανοίξτε πύλες της Δικαιοσύνης, ας ευχαριστήσωμεν με χαρούμενη φωνή, τον Μεγάλο Κύριο της Δόξης. Ας αλαλάξουμε και ας ψάλλουμε χαρούμενα, σήμερα είναι η ημέρα του Κυρίου, βοήθα Κύριοε βοήθα. Ένα θαύμα ολοκλήρωσε ο Κύριος.
3. Αυτός που έρχεται εν ονόματι Κυρίου, να είναι δοξασμένος στούς αιώνες. Ευλογημένοι όλοι σας, τα πλάσματα του οίκου του Θεού. Ευχαριστείτε και δοξάζετε τον Θεόν, διότι μεγάλη είναι η φιλοτητά του και η χάρις του και η καλωσύνη του, στούς αιώνες.

1. Απόστολος Προς Ρωμ. 13, 8-12 (από Προτεστάντη). Χορωδία Οικουμενιστικού Κέντρου. (Τονίστηκε η Αγάπη και οτι είναι η ώρα να ξυπνήσουμε! Να κινηθούμε!).
2. Ψάξτε πρώτα την βασιλεία του Θεού σ αυτόν τον κόσμον. Αλληλούια.
1. Αλληλούια, Αλληλούια.
2. Την δικαιοσύνην Του, αμήν.
1. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια.
2. Και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν.
Τό Πιστεύω Apostolicum (Απήγγειλεν ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος. Προσέξτε παντελή αθέτηση του Ορθοδόξου Συμβόλου της Πίστεως).

<<Πιστεύω στόν Θεό, τον Πατέρα, τον Παντοδύναμο, τον Ποιητήν του ουρανού και της γής. Και στον Ιησού Χριστόν, τον μονογενήν του Υιόν, τον Κύριον ημών, συλληφθέντα δια του Αγίου Πνεύματος, γεννηθέντα εκ της Παρθένου Μαρίας, παθόντα υπο Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα και ταφέντα, κατελθόντα εις το Βασίλειον του θανάτου, τη τρίτη ημέρα αναστάντα απο των νεκρών, ανελθόντα εις τον ουρανόν, κάθεται εκ δεξιών του Θεού, του παντοδύναμου Πατρός. Απο εκεί θα έλθη, να κρίνη τούς ζώντες και τούς νεκρούς. Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, την αγία Καθολική-Χριστιανική εκκλησία, Κοινωνία των Αγίων, Αφεση αμαρτιών, Ανάσταση νεκρών και αιώνια ζωή. Αμήν.

Ελληνικός χορός. (Εψάλλησαν) α) Ευλογητός εί Χριστέ ο Θεός
β) Σώσον Κύριε τον λαόν σου γ) Τη Υπερμάχω.
Κήρυγμα Μητροπολίτης Αυγουστίνος (Εδώ έκανε κήρυγμα πάνω στο ΑΠΑΡΝΗΣΑΤΩ ΕΑΥΤΟΝ. Είναι αλήθεια, οτι δεν είπε τίποτα οικουμενιστικό. Προσέξτε σαν να είχε μπροστά του ορθόδοξο ποίμνιο).

Ενορία (χορός) (Προσέξτε εδώ την πεπαρρησιασμένην διακήρυξιν της ασεβούς θεωρίας των κλάδων).

1. Πολλές ακτίνες βγαίνουν από ένα φώς. Το δικό μας φώς ονομάζεται Χριστός. Πολλές ακτίνες βγαίνουν απο ένα φώς και μείς είμεθα ένα δι Αυτού.
2. Πολλά κλαδιά φυτρώνουν από τον κορμό. Ο κορμός μας ονομάζεται Χριστός, πολλά κλαδιά φυτρώνουν απο τον κορμό και μείς είμεθα Αυτού.
3. Δώρα υπάρχουν πολλά, η αγάπη ενώνει Αγάπη μας χαρίζει ο Χριστός. Δώρα υπάρχουν πολλά, η αγάπη ενώνει, και μείς είμεθα ενα δι Αυτού.
4. Πολλά διακονήματα ζούν απο ένα Πνεύμα, το Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Πολλα διακονήματα ζούν απο ένα Πνεύμα και μείς είμεθα ένα δι Αυτού.
5. Μέλη είναι πολλά, κι όμως ένα Σώμα, είμεθα μέλη του Χριστού. Μέλη είναι πολλά, κι όμως ένα Σώμα και μείς είμεθα ένα δι Αυτού.
Προσευχή Ο Σέρβος Ορθόδοξος Πρεσβύτερος Μιλούνοβιτς.

Ενορία (χορός)
1. Ο Θεός αγαπά αυτόν τον κόσμο και είμεθα δικοί του. Όπου μας τοποθετήσει, ας το δείξουμε ο Θεός αγαπά τον κόσμο.
2. Ο Θεός αγαπά αυτόν τον κόσμο, αυτός του έδωσε ζωή. Ο Θεός τρέφει ότι έπλασε, του Θεού είναι ο κόσμος.
3. Ο Θεός αγαπά αυτόν τον κόσμο. Λάμψις φωτιάς και σύννεφο και αγία σκηνή λέγουν στον λαό του Ο Θεός είναι στον κόσμο.
4. Ο Θεός αγπά αυτόν τον κόσμο. Τα σκοτάδια που αυτός ο ίδιος φώτισε, στο ζενίθ του χρόνου ήλθε ο Υιός του στον κόσμο.
5. Ο Θεός αγαπά αυτόν τον κόσμο. Με τον θάνατο του Υιού Του μάς έκανε πλούσιους κληρονόμους. Ο Θεός ανακαινίζει τον κόσμο.
6. Ο Θεός αγαπά αυτόν τον κόσμο. Τα δεσμά του θανάτου δεν τον κρατούν. Ο Χριστός ανέστη Ζωή για τον κόσμο.
7. Ο Θεός αγαπά αυτόν τον κόσμο. Θα έλθη πάλι όποτε θέλει, όχι μόνο για τους ευσεβείς, όχι, για όλον τον κόσμο.
8. Ο Θεός αγαπά αυτόν τον κόσμο και είμεθα δικοί του. Όπου μας τοποθετήσει, ας το δείξουμε ο Θεός αγαπά τον κόσμο.

Ευλογία των Λειτουργών.
Χορός και Ενορία
1. Εμπιστευθείτε τούς νέους δρόμους που μας δείχνει ο Κύριος, διότι ζωή σημαίνει Να κινηθούμε, οδοιπορία είναι η ζωή. Απο τον καιρό πού το ουράνιο τόξο του Θεού στάθηκε στόν ουρανό, τράβηξαν άνθρωποι για την γή της επαγγελίας.
2. Εμπιστευθείτε τούς νέους δρόμους και οδοιπορείστε στόν χρόνο. Ο Θεός θέλει να είστε μία ευλογία για τον κόσμο του. Αυτός που κάποτε μας ενεφύσησεν ζωή, αυτός θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει και μας χρειάζεται.
3. Εμπιστευθείτε τούς νέους δρόμους, στούς οποίους μας στέλνει ο Θεός. Αυτός ο ίδιος έρχεται να μας συναντήσει, το μέλλον είναι ο τόπος του. Όποιος σηκωθεί, μπορεί να ελπίζη, τώρα καί πάντοτε εις τον αιώνα. Οι πύλες είναι ανοικτές, ο τόπος φωτεινός και πλατύς.

Αρμόνιο και τέλος.

Ορθοδοξος Τύπος Φ.1207.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: