ΑΔΕΡΦΙΑ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗ ΤΑΡΑΧΘΗΤΕ ΚΑΙ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ!

Τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά σενάρια δια πτώχευση της χώρας, επιστροφή στην δραχμή και άλλα χειρότερα που τρομάζουν και ταράζουν τους χριστιανούς.
Δυστυχώς είμασταν αυτόπτες μάρτυρες σε μια ομιλία ενός νεοεφερμένου εις τον πολιτικό χώρο. Λέμε δυστυχώς, διότι αυτά που έλεγε εις τους χριστιανούς που τον άκουγαν όχι μόνο δεν ήταν χριστιανικά (απο πνευματικής απόψεως), αλλά και άκρως δαιμονικά!!!
Ο εν λόγω νεοφερμένος αφού πρώτα έκανε το κήρυγμά του περί της πολιτικής παρατάξεώς του, έπειτα μοίρασε ενα χαρτί το οποίο έγραφε δια κάποια τρόφιμα που μπορούν να προμηθευτούν και να φυλάγουν οι χριστιανοί διότι, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, έρχεται μεγάλη πείνα!!!!
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι να ταραχθούν (όπως έδειχνε το πρόσωπό τους) και (Κύριος οίδε) μπορεί και να πήγαν κατ΄ ευθείαν εις το σούπερ μάρκετ να προμηθευτούν τα τρόφιμα δια να μην πεινάσουν!!!!

Δυστυχώς τέτοιες πρακτικές δεν είναι χριστιανικές διότι έτσι δεικνύεται η μεγάλη απιστία μας εις τον Κύριο Ιησού Χριστό διότι δεν εμπιστευόμαστε την Πρόνοιά Του.
Έχουμε άπειρα παραδείγματα της μέριμνας του Θεού δια τον άνθρωπο απο την Αγία Γραφή και μάλιστα μας βεβαιώνει και ο Ίδιος με τους Λόγους Του.

Όσο έχουμε πίστη εις Αυτόν, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα! Μας βεβαιώνει ο Κύριος λέγοντας μας «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; »(Ματθ. 6,25-26).

Μας τα λέγει Αυτός ο Ίδιος ο οποίος χόρτασε με το μάννα τους Εβραίους εις την έρημο. Αυτός ο οποίος χόρτασε πέντε χιλιάδες ανθρώπων με το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων. Τι φοβάσθε Χριστιανοί; Αυτό ακριβώς ζητά ο ανθρωποκτόνος Διάβολος. Να ταράζεσθε δια να χάσετε την πίστη σας εις τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Ίσως κάποιος αναρωτηθεί λέγοντας «και εαν έχει δίκιο αυτός ή αυτοί που τα λέγουν αυτά;»
Μα αγαπητέ αδερφέ δεν γνωρίζεις ότι πολλάκις ο Θεός επιτρέπει να πάθουμε αυτά που φοβόμαστε, όχι επειδή είμαστε γνώστες των καταστάσεων, ούτε επειδή είμαστε διορατικοί, αλλά λόγω ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΜΑΣ;

Αλλά και ας υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο και μαζεύεις τρόφιμα δήθεν δια να μην πεινάσεις. Νομίζεις ότι η πράξη σου αυτή θα είναι ευλογημένη απο τον Θεό; Πως θα τρώγεις και θα πίνεις όταν οι αδερφοί σου δεν θα έχουν να φάνε; Θα τρώγεις εσυ ενώ δίπλα σου θα γνωρίζεις ότι ο πλησίον σου πεινάει; Θα κλειστείς εντός του εγωιστικού κόσμου που έχτισες εσυ ο ίδιος και νομίζεις ότι θα έχεις και την ευλογία του Θεού; Σε πληροφορώ ότι τα τρόφιμα που μάζεψες κάποια στιγμή θα τελειώσουν και τότε όντως θα πεινάσεις!!! Ενω αυτός που εμπιστεύτηκε τον ίδιο τον Κύριο ουδέποτε θα πεινάσει εις τον αιώνα!

Ταράχθηκες αδερφέ και έχασες την πίστη σου, δια τούτο κάνεις σκέψεις το πως θα επιβιώσεις εαν πεινάσεις αδιαφορώντας δια τους αδερφούς σου.
Δεν σου έγινε μάθημα το παράδειγμα του αποστόλου Πέτρου, ο οποίος ταράχθηκε όταν συνέλαβαν τον Κύριο και έχασε την πίστη του με αποτέλεσμα να τον αρνηθεί τρείς φορές;
Πρώτα ΤΑΡΑΧΘΗΚΕ, όπως εσυ, και έπειτα ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ και εισήλθε εντός του ο σατανάς ακούγοντας τον φοβερό λόγο του Κυρίου που περιγράφουμε πιο κάτω.

Λες ότι είναι λογική η σκέψη που κάνεις. Λογική ήταν αδερφέ μου επίσης και η σκέψη του Πέτρου όταν είπε εις τον Κύριο να μη μεταβεί εις τα Ιεροσόλυμα δια να μην του κάνουν κακό «καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων· ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο» ακούγοντας τον φοβερό λόγο του Κυρίου «ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.» (Ματθ. 16, 22-23).

Αυτόν τον λόγο να φοβάσαι και εσυ αδερφέ μου διότι όντως δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων, δια τούτο ταράζεσαι και φοβάσαι. Αν φρονούσες τα του Θεού ούτε θα ταραζόσουν ούτε θα φοβόσουν, αλλά με πίστη εις τον Θεό θα προσευχόσουν για σένα και για όλον τον κόσμο δια να μην εισέλθεις και εισέλθει ο κόσμος εις μεγάλο πειρασμό «γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν»(Ματθ. 26, 41) απιστίας!!!

Γνώριζε ότι όσο δεν έχεις πίστη εις τον Θεό και εις την Πρόνοιά Του, τότε όντως θα έρθει εις εσένα το κακό πρώτον απ΄ όλους τους άλλους λόγω της απιστίας σου. Εαν φροντίζεις όμως δια τον προσωπικό σου αγώνα της καθάρσεως απο τα πάθη, τότε θα δείς εν ιδίοις όμμασιν την μέριμνα του Θεού για σένα δίχως εσυ να κάνεις τίποτα. Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε λέγοντας «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. (Ματθ. 6, 33-34).

Δια τούτο αγαπητοί αδερφοί αυτό που χρειάζεται τούτες τις δύσκολες ημέρες είναι επιστροφή εις τον Θεό δια της μετανοίας, αγώνας καθάρσεως απο τα πάθη, προσευχή, εξομολόγηση, θεία μετάληψη και ένωση με τον Θεό, και τότε θα δείτε το πως ο Κύριος μπορεί να αλλάξει και τα πιο δύσκολα γεγονότα όπως ακριβώς έγινε και εις την ιστορική Νινευή η οποία όντως θα καταστρεφόταν! «
καὶ ἤρξατο Ἰωνᾶς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν ὡσεὶ πορείαν ἡμέρας μιᾶς καὶ ἐκήρυξε καὶ εἶπεν· ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται» (Ιων.3,4). Οι Νινευίτες όμως μετανόησαν αλλάζοντας την απόφαση του Κυρίου βλέποντας τα έργα τους «καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε.» (Ιων. 3, 10).

Αυτό ας κάνουμε και εμείς αδερφοί δίχως χάσιμο χρόνου, διότι ας γνωρίζετε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έλθει απο μόνος του. Εμείς οι ίδιοι θα τον φέρουμε λόγω της ταραχής, απιστίας και πράξεων μας.

Καλή μετάνοια!

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: